GrassLopata

FOJTAN

Festulolium

Festulolium

Robust med meget højt udbytte - Forbedrer græsmarkens persistens

Strandsvingel PLUS

Fojtan er en krydsning mellem italiensk rajgræs og strandsvingel. Sorten ligner strandsvingel og har mange af de samme egenskaber. Fojtan har således et meget højt udbyttepotentiale kombineret med persistens, tørkeresistens og tolerance overfor periodisk oversvømmelse.

Senere end Hykor

Fojtan er af samme type som Hykor, men har 4-6 dage senere skridning. Det gør den velegnet til blanding med middeltidlig almindelig rajgræs, hvor Fojtan øger persistensen i blandingen på grund af det dybere rodsystem og tolerancen overfor tørke. Samtidig kan Fojtan anvendes på områder, der lejlighedsvis oversvømmes.

Foderværdi

Fojtan har en foderværdi, der er lidt bedre end strandsvingel, men ikke på højde med almindelig rajgræs. I blanding med kløver og med rettidig høst vil Fojtan imidlertid kunne levere foder med en kvalitet, der passer godt i mange foderplaner.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Egnethed til afgræsning
Egnethed til blandinger
Tæthed
Fordøjelighed
  • Meget højt udbytte
  • Også egnet til afgræsning
  • Foderværdi lidt bedre end strandsvingel
  • Trives på tør eller fugtig jord

Tidlighedsgruppe: Middeltidlig

productGrassSmall