GrassLopata

HorseMax Fiber uden alm. rajgræs

Afgræsning med struktur til heste

Uden kløver og med græsser med lavt indhold af sukker

Til afgræsning, hø eller wrap

Beskrivelse

HorseMax Fiber uden alm. rajgræs er sammensat  til at give et lavt sukkerindhold samtidig med et højt indhold af protein og fibre. 

HorseMax Fiber uden alm. rajgræs er velegnet til slæt og afgræsning.

HorseMax Fiber uden alm. rajgræs giver et højt udbytte tidligt på sæsonen, hvilket giver dig mulighed for tidlig afgræsning eller et tidligt slæt inden afgræsing.

Pakningsstørrelse: 10 kg

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Strandsvingel
Timoté
Engsvingel
Rødsvingel
Engrapgræs
  • Græsblanding til afgræsning og hø/wrap uden alm. rajgræs
  • Tidlig blanding 
  • Græsser med mange fibre og lavt sukkerindhold
  • Udsædsmængde: 20-25 kg/ha i dæksæd, 26-32 kg/ha i renbestand