Mere mælk med græs

Høj fordøjelighed = større foderoptagelse

En høj fordøjelighed af organisk stof i græs giver en højere foderoptagelse og mere mælk i tanken, og du kan samtidig spare på dyrt indkøbt tilskudsfoder.

Kvægbrugskonsulent Niels Martin Nielsen, Landbo Limfjord, har regnet på betydningen for mælkeydelsen og økonomien pr. ko, når der fodres med græs med hhv. 72% og 80% fordøjelighed. I beregningen er anvendt en mælkepris på 1,90 kr./kg. når græsset produceres til 1,30 kr./FEN* og majs til 1,13 kr./FEN*

Ved at øge fordøjeligheden i græsset med 8%-point kan mælkeydelsen øges med 0,8 kg EKM pr. ko pr. dag, når græsset som i dette tilfælde indgår med ca. 25% af tørstoffet i foderrationen.

Pr. ko pr dag

FK organisk stof i græsensilagen

72

80

Foderniveau (økonomisk), kg tørstof

20,9

21,5

Græsensilage, FEN*

5,0

6,6

Majsensilage, FEN*

5,5

5,5

Kraftfoder, kg tørstof

13,5

11,5

Foderudgift i alt, kr.

38,70

37,00

Forventet mælkeydelse, kg EKM

39,2

40,0

Restbeløb, kr.

35,80

39,00

*Foderenheder, Norfor

Kilde: Kvægbrugskonsulent Niels Martin Nielsen, Landbo Limfjord

Høj fordøjelighed af organisk stof afhænger af fordøjeligheden af cellevæggene

For at opnå høj foderoptagelse bør fordøjeligheden i rent græs ligge mellem 80% og 82%. Er der derimod mellem 30% og 50% kløver i blandingen kan vi ”nøjes” med 76%-80% fordøjelighed af det organiske stof, fordi kløver omsættes anderledes og hurtigere i vommen.

Plantecelle, Høj fordøjelighed, større foderoptagelse, dlf, mere mælk med dlf. Landbrug

Skal vi forstå, hvad der påvirker den organiske fordøjelighed af græs, skal vi ned på celleniveau og se, hvorledes græsplantens celler er sammensat.

En plantecelle kan det deles op i celleindhold og cellevæg.

Indholdet i cellen består primært af protein, råfedt, stivelse og sukkerstoffer, som alle har en konstant og høj fordøjelighed tæt på 100%.. Det vil sige, at celleindholdet samlet set har en meget høj fordøjelighed.

I cellevæggen, som består af β-glukaner, pektinerne, cellulose, hemicellulose og lignin, ser det anderledes ud. Pektiner og β-glukaner har en høj fordøjelighed på 100%, mens fordøjeligheden af lignin er 0% - derimod varierer fordøjeligheden af cellulose og hemicellulose i de forskellige sorter, og her er en mulighed for målerettet at forædle bedre fordøjelighed i græsser.

 

Næringsstoffer

Fordøjelighed

Celleindholdsstoffer

 

Råprotein

Høj – konstant

Råfedt

Høj – konstant

Sakkarider

100 %

Fruktaner

100 %

Stivelse

Tæt på 100 %

Cellevægsstoffer                

 

β-glukaner

100 %

Pektiner

100 %

Cellulose

Variabel

Hemicellulose

Variabel

Lignin*

0 %

Kilde: Specialkonsulent Rudolf Thøgersen- SEGES – DLF Græsmarkskonference 2015

Når alle dele af plantecellen undtagen cellulose og hemicellulose enten har en høj og konstant fordøjelighed eller er helt ufordøjeligt, vil fordøjeligheden af cellulose og hemicellulose i praksis være afgørende for den samlede fordøjelighed af græsset. Hemicellulose og cellulose udgør sammen med lignin det vi i praksis ofte omtaler som cellevæggene. En høj fordøjelighed af celleveæggene betyder derfor høj fordøjelighed af organisk stof.

Mere Mælk med Topsorter fra DLF

Fordøjeligheden af cellevæggene afhænger blandt andet af slættidspunkt, vejrlig og gødskning, men der er en betydelig forskel mellem de enkelte græssorter. De sorter som ligger over gennemsnitte i fordøjelighed markeres DLF Fiber Energy