Rajgræs PLUS - Festulolium by DLF

Rajgræs PLUS

Rajgræs PLUS er en rajgræs hybrid opstået ved at krydse engsvingel (festuca pratense) eller strandsvingel (Festuca arundinacea) med almindelig rajgræs (Lolium perenne) eller italiensk rajgræs (Lolium multiflorum). Der findes således to typer hybrider; Rajgræs PLUS og Strandsvingel PLUS. Både Rajgræs PLUS og strandsvingel PLUS hører til festulolium-familien.

Når vi krydser forskellige familier af græsser formår vi at kombinere de bedste egenskaber fra hver familie. Strandsvingel bidrager med kvaliteter som højt udbytte, god tolerance over for kulde, tørke og god, lang holdbarhed, mens rajgræs bidrager med hurtigt etablering, god forårsvækst, god fordøjelighed, højt sukkerindhold og god smag. De individuelle sorter i festulolium-familien bærer forskellige kombinationer af kvaliteterne, men fælles for alle sorter i festulolium-familien har bedre kvaliteter end forældrene.

”Hovedårsagen til at vi bruger Rajgræs PLUS fra DLF er den meget hurtige etablering og det høje udbytte i starten af sæsonen”.  

Claus Fenger, Landmand, Danmark 

Rajgræs PLUS sorter fra DLF inkluderer:

​Morfologisk og dyrkningsmæssigt skal rajgræs PLUS behandles som almindelig eller italiensk rajgræs, og har en formidabel holdbarhed i mere end 4 år. De forskellige typer af rajgræs PLUS gør det muligt, at finde enten en sort til afgræsning, slæt elelr begge dele.

DLF´s forædlingsmål for denne type græs er, at fastholde og kombinere det højde udbytte og kvalitet fra rajgræs med resistens over for rust og brunbakteriose, kulde tolerance og holdbarhed fra svingel

Kort summereret har rajgræs PLUS ​følende kvaliteter:

  • Kraftfuld spiring
  • Meget tidlig forårsvækst
  • Exceptionel udbytte
  • Lavere indhold af sukker end rajgræs
  • Opret vækst
  • Bedre holdbarhed end rajgræs
  • Tolerance over for kulde

Følg os på Facebook og få brugbar viden til optimering af din græs- og grovfoderproduktion: