Roden til alt godt

- sikkert udbytte

Klimaforandringerne udfordrer din foderproduktion. Vi arbejder med at forædle græsser, som bedre kan klare tørke og udnytte næringen optimalt. Det resulterer i stærke, sunde afgrøder med et højt udbytte. 

Hemmeligheden ligger i plantens rødder. Vi har fået dybdegående kendskab til, hvordan græsrødderne klarer sig, og det kan hjælpe dig med at sikre din grovfoderproduktion og undgå udbyttetab som følge af tørke. 

Igennem vores verdensomspændende forsknings- og forædlingsnetværk samt det helt særlige RadiMax rod-screeningsanlæg, har vi fået en unik indsigt i vores græssers rodsystem. Resultater viser, at sorter, der har dybtgående rødder og en stor rodmasse, er bedre til at håndtere ændrede miljø- og klimamæssige forhold som f.eks. tørke. Det betyder, at græsser med dybe rødder også giver en mere sikker foderproduktion, øger næringsoptaget, har en bedre kulstofbinding, forbedrer jordstrukturen og har mindre behov for vanding. 

Dyb rodmasse betyder:

  • Bedre vækst under tørke
  • Sikker foderforsyning og en højere grad af selvforsyning
  • Optimalt brug af ressourcer (som f.eks. gødning) 
  • En sikker løsning som kan håndtere ekstreme vejr- og miljøforhold
  • Bæredygtige foderproduktion og forbedret jordstruktur

PLUS græsser er tørketolerante

Vores to rajsvingler Rajgræs PLUS og Strandsvingel PLUS er virkelig gode valg under tørkeforhold. Rajgræs PLUS har den samme hurtige rodvækst som rajgræs, men rødderne er dybere, og det gør den mere tørketolerant. Strandsvingel PLUS har den samme rodmasse som strandsvingel, men dne har en bedre foderkvalitet om sommeren og foråret. 

Om RadiMax  

Hurtig rodvækst er altid vigtigt, fordi det hjælper planten med at etablere sig hurtigere. Rodsystemet er meget vigtigt under tørke, hvor der stadig er vand i de dybere jordlag. Sammen med Københavns Universitet tester vi forskellige græssorters rodstruktur på RadiMax anlægget. RadiMax er verdens mest avancerede rod-screeningsanlæg. Her er det muligt at tage billeder af rødderne ned til 3 meters dybde samtidig med, at plantematerialet udsættes for tiltagende tørke over en fugtighedsgradient, der kan induceres i systemet. På denne måde kan ydeevnen under tørkeforhold relateres direkte til rodstrukturen. 

 RadiMax rod-screeningsanlægget, foderproduktion, sikkert udbytte, grovfoderproduktion, grovfoder, dybe rødder, kraftige rødder, levende jord
Tværsnit af RadiMax rod-screeningsanlægget