Roer

Roer er den afgrøde, der kan yde det højeste udbytte under danske forhold. Roer leverer år efter år mange kg tørstof pr. ha og foder med meget høj kvalitet. Dertil kommer, at roer har en lang vækstsæson og derfor også er en meget miljøvenlig afgrøde, der er god til at udnytte husdyrgødning. Roer er derfor ideelle til såvel foder som biogas.

"Der er ikke noget, der slår roer" - indtryk fra roedemonstration i Vendsyssel.

Følg DLF på facebook og få brugbar viden til optimering af din græs- og grovfoderproduktion: 

 
 

Roer, roer, biogas, afgrøde, foder, højt udbytte