GrassLopata

MAGNUM

Beta vulgaris

Fodder beet

Stabil og velkendt

Højt udbytte med Magnum

Magnum kan producere en betydelig mængde af letfordøjeligt foder og passer derfor godt ind i foderrationer med græsensilage. Udbyttet er højt på alle jordtyper

Gode dyrkningsegenskaber

Magnum har en hvid rod med et højt indhold af tørstof, ca. 19-20 %. Jordvedhænget på roden er lille, så Magnum er megt velegnet til såvel traditionel roefodring som ensilering sammen med majs eller græs.

Pakningsstørrelse: Units á 100.000 spiredygtige frø svarende til ca. 1 ha

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Glathed
Rod i jorden
  • Højt udbytte af rod og top
  • 19-20 % tørstof i rod
  • Lille jordvedhæng
  • Velegnet til traditionel roefodring og ensilering

Højt udbytte

  2013 2014 2015
MAGNUM 190,9 171,3 158,7

NEL20, a.e./ha. Landsforsøg

Egenskaber

  Grenethed1) Glathed2) g jord/kg tørstof Højde over jord, mm
MAGNUM 7,1 2,0 149 63

1) Karakter 1-9, 9 er mindst grenet. 2) Karakter 1-4, 4 er mest glat. Landsforsøg 2015

Højt udbytte, NEL20, a.e./ha.

Landsforsøg
  2013 2014 2015
MAGNUM 190,9 171,3 158,7

 

Dyrkninsegenskaber

Landsforsøg 2015
  Grenethed1) Glathed2) g jord/kg tørstof Højde over jord, mm
MAGNUM 7,1 2,0 149 63
1) Karakter 1-9, 9 er mindst grenet. 2) Karakter 1-4, 4 er mest glat.