Urter i græsmarken

 

DLF tilbyder urter til udsåning i græsmarken. 

Urter i græsmarken giver:

 • Øget biodiversitet i græsmarken
 • Mere alsidig fodersammensætning
 • Forøgelse af ædelysten
 • Positive effekter på dyrenes sundhed
 • Positiv indflydelse på produktkvalitet af mælk og kød
 • Forbedret udnyttelse af letomsættelig foderprotein

Kilde: Frøsalgets urtehefte

Det danske projekt ECOVIT viste at:

Vi anbefaler, at de konkurrence svage urter udsås i striber i marken, således at græsset ikke udkonkurrere urterne. Vi har flere græsblandinger, hvor de mere konkurrence stærke urter er en del af blandingen. Eksempelvis kan nævnes DLF Biodiversitet Max 25, der kan anvendes til afgræsning af kvæg og HorseMax Solfaxi, der anvendes til afgræsning af heste.

Vi har desuden sammensat DLF Urteblanding, der består af følgende:

 • 30 % Bibernelle
 • 20 % Lucerne
 • 20 % Esparsette
 • 10 % Kommen
 •   8 % Lancet Vejbred
 •   5 % Kællingetand
 •   5 % Røllike
 •   2 % Cikorie