Alm. røllike

Alm. røllike er en flerårig urt med stiv opret vækst. Stænglerne er bøjelige og let håret. Bladene er lancetformede og fjersnitdelte. Over-og underside er grønne. Blomsterne er samlet i en halvskærm med hvide kurve.
Rodnettet består af krybende jordstængler og tæt forgrenede trævlerødder.
Røllike etableres i 1 cm dybde og kan trives de fleste lysåbne steder. Kan vokse på både tør og fugtig næringsrig sand- eller humusbund. I græsmarken vil røllike være at finde også efter 1. slåning. Men den vil ikke sætte frø og langsomt give op overfor konkurrencen fra græsset.