Cikorie

Cikorie er en to- til flerårig urt med stiv opret vækst. Det første år danner planten en grundstillet roset med store, brede spatelformede grundblade med tandet rand (mælkebøttelignende).
Bladene er hårede og oversiden er græsgrøn, mens undersiden er lysere.
Blomsterne danner kurve i hvert bladhjørne med tungeformede blå blomsterblade.
Frugterne er nødder med en utydelig, hindeagtig fnok.
Planten har en dybtgående kraftig pælerod med siderødder.
Cikorie klarer sig godt i både slæt- og afgræsningsmarker
Sås i 1-3 cm dybde.