Vildtager - til glæde for dyr og mennesker

En vildtager er med til at forbedre levevilkårene for hele den vilde fauna, og med en velfungerende vildtager får vildtet en ekstra mulighed for føde og/eller dækning. En forudsætning for en vellykket vildtager er et kendskab dels til de forskellige vildtarters krav og dels til de mulige afgrøder og deres indpasning under forskellige forhold. Danmarks Jægerforbund, Vildtforvaltningsskolen og DLF har derfor udarbejdet en vejledning og forslag til egnede frøblandinger. Sammen med dyrkningsvejledninger kan dette være en hjælp, når vildtageren skal planlægges og etableres.

Se de forskellige vildtblandinger her

Vil du bestille vildt- og blomsterfrø?

Klik på logoet på den forening, du er medlem af: 

      

Fasan - vildtafgrøder, dlf, landbrug, vildtafgrøder, vildtager

Følg os på Facebook og få brugbar viden til optimering af din græs- og grovfoderproduktion: