Dyrkningsvejledninger for vildtafgrøder

Hvis en vildtager skal lykkes, er det vigtigt at forarbejdet og såningen er i orden – ellers kan man nemt blive skuffet. Vi har derfor lavet nogle vejledninger – dels om etablering af vildtageren og dels en beskrivelse af de enkelte blandinger.

Se vejledning om valg- og etablering af vildtafgrøder her

Vejledninger og detaljeret beskrivelse for de enkelte blandinger fra DLF:

Fuglevildt

Kyllingemix til forårssåning
Insektvold/redeskjul
Pollen- og nektarblanding
Traditional Game Cover Mixture
Decoy Game Mixture
Late Cover Mixture
Boost Mixture
Millgame Millet Mix

Hjorte- og markvildt

Helårsmix til hjortevildt
Skoveng og Vildtager
Markvildt, dækning og føde

Bier og blomster

Pollen- og nektarblanding
Blomsterblanding

Få inspiration til Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer her (Information udgivet af Danmarks Jægerforbund)

Se brochurer om Vildtafgrøder - herunder forslag til frøblandinger med forskellige formål: