GrassLopata

Pollen og nektarblanding

12 blomstrende arter med meget pollen og nektar

Mange blomstrende arter

Pollen og nektarblandingen er sammensat af arterne boghvede, quinoa, oliehør, honningurt, fodermarvkål, rød- og hvidkløver, alsikekløver, kællingetand, stenkløver, hjulkrone og esparsette. 

Anvendelse

Formålet med Pollen og nektarblandingen er sommeren igennem at producere pollen og nektar, som tiltrækker bier, sommerfugle, fluer mv. Det giver føde for insekterne og danner samtidig fødegrundlag for fuglevildtets unger. Blandingen trives på de fleste jordtyper og bedst i det åbne land hvor der er en del direkte sol. Kan indgå i biotopplan.

DLF, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Biavlerforening har udviklet blandingen og den har indgået i praktiske demonstrationer arrangeret af biavlere.

Udsædsmængde: 1,5 kg/1.000 m2 - 15 kg/ha.

Pakningsstørrelse: 2 kg

Ved at købe denne blanding støtter du udviklingsarbejdet i Danmarks Biavlerforening og Danmarks Jægerforbund med at fremme biodiversiteten i Danmark.

Blandingen er et samarbejde mellem DLF og nedenstående - klik på logo og læs mere: 

  

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Egnet til sandjord
Enget til lerjord
Vinterfast
Tæthed
God til foder
  • Én- og flerårige arter
  • Tiltrækker bier og andre insekter
  • Blomstrer over en lang periode
  • Føde - insekter og frø - til vildtet