CSR i DLF

CSR-rapporten er DLF-koncernens lovpligtige redegørelse om samfundsansvar i henhold til årsregnskabslovens §99a. Redegørelsen om samfundsansvar omfatter moderselskabet samt alle koncernens datterselskaber. CSR-rapporten giver indsigt i koncernens internationale CSR-aktiviteter.

Redegørelsen om samfundsansvar supplerer koncernens årsrapport for regnskabsåret 2019/20, men giver en mere detaljeret beskrivelse af vores CSR-strategi og initiativer.

    Læs CSR-rapporen 2019/20 her.