Seeding green solutions

Landbruget og den grønne sektor er fuldstændig afhængige af klimaet og derfor også meget påvirket af klimaændringer. I mere end 30 år har DLF forædlet og produktudviklet græssorter, så de passer til de lokale klimatiske og miljømæssige forhold.

græsfrø, græssorter, miljø, klimavenlige løsninger, bæredygtig produktion, bæredygtige løsninger, biodiversitet, holdbarhed


Ved at øge modstandsdygtigheden over for skiftende faktorer som f.eks. sygdomme samt alvorlig tørke og oversvømmelse, har DLF formået at leve op til kravene til fremtidens produktion. Gennem dedikeret forædling leverer vores forædlere løsninger til en mere bæredygtige produktion og anvendelser i verdens tempererede klimazoner.

Konstante forbedringer af topsorter inden for græs, kløver og lucerne hjælper vores kunder med at øge deres udbytte og spilletimer, reducere deres omkostninger og forenkle plejen af deres grønne områder. Dette er bæredygtige løsninger.

Nedenfor kan du se nogle af de områder, DLF arbejder med for at bidrage til en grøn fremtid.   

Find ud af mere om vores projekter her:

Mere klimavenlig mælk i tanken 
DLF Fiber Energy - All you can eat

 Hjemmeavlet protein 
DLF key visual

    Kraftige og dybe rødder
lagrer kulstof i jorden

Tall fescue key visual
 

Hvorfor er græs en bæredygtig afgrøde?
Hvor meget CO2 kan græs absorbere?
Hvordan kan græs og bælgplanter reducere udledningen af drivhusgasser?
Hvad er de miljømæssige fordele ved græs?
Hvad er fordelene i forhold til biodiversitet?
Hvad er de miljømæssige fordele ved bio-raffineret protein fra græs, kløver og lucerne?
Hvordan kan 4turf rajgræsser reducere input?
Hvordan kan DLF Seed Treatments reducere gødnings- og vandforbruget?