Bliv delegeret i DLF AmbA

Frøavlerne i DLF er repræsenteret ved 75 delegerede, som vælges på regionale avlermøder. 

Som delegeret i DLF deltager du i generalforsamlingen og formøderne forud for denne. Du deltager endvidere i regionsmøderne i marts og juni og modtager der en aktuel orientering om DLF. Derudover modtager du vore nyhedsbreve om selskabet, som løbende udsendes.

Du får endvidere mulighed for at sætte dig ind i de forhold, som har betydning for virksomhedens drift og udvikling. DLFs delegerede er et vigtigt bindeled mellem selskabet vore frøavlere, idet vi betragter dem som ambassadører for selskabet over for såvel medlemmer (frøavlere) som den øvrige verden. Her kan du finde en oversigt over delegerede i 2023.