e
Published
20 .sep.2019

4 tips til at få græsmarken godt igennem vinteren

Behandler du marken rigtigt i efteråret, sikrer du, at den kommer godt igennem vinteren og er klar til at producere godt grovfoder til foråret. Her er fire tips, der hjælper dig på vej til et godt udbytte i næste sæson.

Skal græsmarken have kvælstof?

Første forudsætning for en god overvintring er, at der ikke er overskud af kvælstof i marken. Derfor skal du ikke give græsmarken kvælstof hverken i gylle eller handelsgødning fra september og frem.

Er du nødt til at køre gylle ud, så gør det på nye udlæg sået i foråret eller på de ældste marker, som i forvejen er usikre i forhold til vinter og udvintring.

Få andre gode tips direkte i indbakken - tilmeld dig vores nyhedsbrev her. 

Hvornår skal du tage sidste slæt?

Sidste slæt bør du tage inden d. 10. oktober uanset hvilken blanding, du har.
Kommer du længere hen, er dagene korte, så det er svært at fortørre græs, og samtidig er der stor risiko for nedbør og våde marker, som giver spor og ødelagte marker. 

Er der godt tørvejr lige omkring 1. oktober, hvor  græsset kan fortørre og blive til supergodt foder, så tag sidste slæt der.

Hvad er korrekt skårlægsningshøjde?

Ved sidste slæt omkring 1. oktober,  skal du skårlægge i en højde, der giver en genvækst i græsset på ca. 10-15 cm inden vinter. 

🚜 Har du blanding 45, 47, 43 og 42, skal du skårlægge i 6-7 cm højde
🚜 Har du blanding 22, 35, 40 og 41, skal du skårlægge i 4-5 cm højde, så græsset  ikke bliver for kraftigt inden vinter

Får du først får taget sidste slæt midt-sidst i oktober, skal du skårlægge i 10 cm højde og ikke lavere. En for lav skårlægningshøjde øger risikoen for udvintring. 

Hvad er markens kaliumstatus?

Du skal også sikre den rette kaliumstatus for græsmarken inden vinter.

Kalium virker som frostvæske på græsplanterne, og et underskud af kalium vil derfor være med til at øge risikoen for udvintring.

Dette er især aktuelt på sandede jordtyper, hvor der ikke er et naturlig buffer af kalium. Græsmarken skal igennem sæsonen have fået ca. 25 kg kalium for hver 1.000 FEN, du har høstet. Høster du 10.000 FEN, skal du give omkring 250 kg kalium.

For at lave denne beregning, skal du kende kaliumindholdet i din gylle og kende din jord. 

Få andre gode tips direkte i indbakken - tilmeld dig vores nyhedsbrev her.