GrassLopata

Pryd- og natur-græsblanding

9 forskellige vilde græsser med fine lette blomsterstande

Pryd- og natur-græsblanding:

Flerårig frøblanding bestående af 9 forskellige tuedannende græsser med smukke lette blomsterstande. Blandingen er sammensat så der indgår arter, der tåler en lang række forskellige forhold som skygge, fuld sol, tørke, fugt, lerjord og sandjord. Arterne er tuedannende, hvilket giver plads til blomstrende urter. Vi anbefaler at så blomster og græsser hver for sig, men hvis man alligevel ønsker at blande blomsterfrø med græsfrø, vil denne blanding være den mest velegnede.

Såtidspunkt:

August-september

Udsædsmængde:

2,0-2,5 kg pr. 1000 m2 ved såning i ren form

Hvis blandingen sås sammen med blomsterfrø, bør der max. anvendes 0,5 kg pr. 1000 m2 af græsfrøet.

Pleje:

Skal klippes i ca. 10 cm højde én gang årligt efter afblomstring - dog senest d. 1. marts. Afklippet skal fjernes. Der er ikke behov for at gøde uklippet græs, og hvis der blandes med blomster, må der på intet tidspunkt tilføres gødning.

Plantehøjde:

50-60 cm

Blomstring:

maj-september

Ukrudtsbekæmpelse:

Ved problemer med brændenælder, gråbynke, agertidsel m.fl., kan det være nødvendigt at håndluge før de kaster frø, evt. en sommerklipning. Afklippet skal fjernes.

Indhold:

Alm. hjertegræs, Briza media; Fåresvingel, Festuca ovina; Vellugtende gulaks, Anthoxanthum odoratum; Engrottehale, Phleum pratense; Lundrapgræs, Poa nemoralis; Mosebunke, Deschampsia cespitosa

Pakningsstr.: 1 kg

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Flerårig
Forårssåning
Efterårssåning
Lerjord
Sandjord
Højde
  • Tåler fugt, tørke, skygge, fuld sol samt let og svær jord
  • Tuedannende græsser - giver plads til blomstrende urter
  • Til ekstensive arealer