Jordprøver

- for optimal og økonomisk gødskning

Hent registreringsskemaet her.

Med en analyse af jorden under dine fødder får du en vurdering af den vigtigste parameter i plejen af dine områder.

Ligesom med et isbjerg befinder størstedelen af dine muligheder for at optimere plejeplanen sig nemlig under overfladen - nede i jorden.

Hvilken analyse skal du vælge?

Ved en standard jordbundsanalyse analyserer vi jorden for reaktionstal Rt, fosfortal Pt, kalital Kt og magnesiumtal Mgt. Med kendskab til disse grundlæggende tal er du allerede godt hjulpet på vej til at give dine arealer den bedste omsorg, da de afslører de største mangler. Analysen kan udvides til også at omfatte et eller flere mikronæringsstoffer.

Hvor ofte og hvordan?

Vi anbefaler, at du får lavet en jordbundsanalyse hvert tredje år. Det sikrer, at du kan følge udviklingen og dermed ved, om din gødningsstrategi er optimal i forhold til planternes forsyning. Vi anbefaler, at du tager ca. 20 stik til hver prøve og én prøve for hver boldbane, alt efter hvor ensartet jordbunden er på det pågældende sted.

Hvornår?

Efteråret er optimalt tidspunkt til prøvetagning. Det giver dig tid til at indkøbe og sprede nogle af de tungtopløselige produkter, såsom kieserit til udbedring af magnesiummangel.

Sådan gør du:

1. Kontakt os så sender vi bægre til jordprøverne. Jordbor kan købes til 98,00 kr. pr. stk. ekskl. moms. 
2. Prøverne skal være repræsentative for arealet. Udtag mindst 16 stik pr. hektar eller 16-20 stik pr. green. Bland jorden godt og fyld prøvebægeret helt op. Der skal bruges ét prøvebæger pr. analyse. 
3. Udfyld registreringsskemaet. Hent registreringsskemaet her.
4. Indsend prøven til:

DLF
Højmevej 12
5250 Odense SV

OBS: svartiden er op til 20 arbejdsdage. 

Følg os på facebook og få tips, tricks og inspiration til anlæg og vedligehold af grønne områder: