Tag et bevidst valg - beskyt din bane 

Efterhånden som klimaforandringerne medfører varmere og fugtigere vejr, øges den geografiske rækkevidde af svampesygdomme. Sygdomskontrol er blevet en større udfordring for mange groundsmen, fordi de også forsøger at reducere brugen af pesticider. 4turf rajgræssorter har sammen med et par alm. rajgræssorter fra DLF vist sig at have en høj tolerance over for svampesygdommen ”brown patch”.

Ved hjælp af 4turf og de helt særlige alm. rajgræssorter får du en naturlig løsning mod ”brown patch”. Når du vælger sorter med høj tolerance over for ”brown patch”, reducerer du din afhængighed af fungicider. Det giver dig en bedre banekvalitet, flere spilletimer og øget ro i sindet.

“Brown patch” bliver mere og mere almindelig på stadioner og træningsbaner i Nordeuropa. Sygdommen kan potentielt medføre ødelæggelser på hele baner, hvis den angriber unge græsplanter under nysåning eller eftersåning. I varme, fugtige somre kan ”brown patch” også forekomme på et senere vækststadie, hvor den kan forårsage alvorlige skader og reducere banekvaliteten væsentligt.

Resultaterne af screeningen viser signifikante forskelle i ”brown patch” tolerance hos forskellige rajgræssorter. 4turf sorterne er signifikant mere tolerante over for ”brown patch” end de fleste alm. rajgræssorter, men vi har også identificeret enkelte alm. rajgræssorter med høj tolerance.

Hvad er “brown patch”?
“Brown patch” er en plænegræs-sygdom som er forårsaget af Rhizactonia spp. Svampen kan angribe alle plænegræsser, som trives i det køligere klima som det skandinaviske, men er mest skadende for alm. rajgræs, hvene og rødsvingel. Angrebene bliver udløst af varme, fugtige forhold, og særligt hvis græsset har været udsat for meget kvælstofgødning.

DLF har udviklet en unik screenings-metode til at identificere de mest ”brown-patch” tolerante rajgræssorter.
Screeningen finder sted i MariboHilleshögs forskningslaboratorier, som er specialister i Rhizoctonia.
Forskerne tester sorter for sygdomstolerance med et meget violent svampeisolat fra en europæisk fodboldbane, som havde et alvorligt ”brown patch” angreb.