GrassLopata

Masterline Fairway Eftersåning

Eftersåning af fairways

Sikker etablering

Masterline Fairway Eftersåning giver en sikker etablering og er god til eftersåning af fairways. Blandingen har i kraft af de sunde, nøjsomme og tørketålende rødsvingler evnen til at gro under tørre og næringsfattige forhold. Blandingen er også god til uklippet rough.

August-september samt foråret er gode perioder til eftersåning. Om foråret gøres det når græsset er kommet i god vækst og har været klippet et par gange. Brug en egnet eftersåningsmaskine, det giver det bedste resultat. Efterså med ca. 1,0 kg/100 m2 græsfrø. Ønsker man en hurtigere effekt, er det en god ide at sætte udsædmængden op. Ved eftersåning er det vigtigt at frøet ikke sås i filtlaget, men har god jordkontakt. Derfor kan det være nødvendigt at vertikalskære inden eftersåning. Resultatet bliver bedst, hvis man giver gødning samtidig med at man sår (ca. 3,0 kg/100 m2 Mastercare Park NPK 14-3-15 eller tilsvarende).

Vi lægger stor vægt på, at sorterne er testet under skandinaviske forhold - se www.scanturf.org. STRI, UK laver også et seriøst testarbejde af nye græssorter til sports og plænebrug samt under greensforhold.

Der tages forbehold for udsolgte varer. Derfor kan der forekomme ændringer i blandingssammensætningen.

Fås også som ProNitro®

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Slidstyrke
Etableringshastighed
Vinterstyrke
Nysåning
Eftersåning
Skudtæt/Finbladet
Tørketolerance
Udløbere
  • Stærke og skudtætte rødsvingler
  • Sikker etablering
  • Eftersåning af fairways
  • God til uklippet rough