Mikrokløver – lille, nøjsom og fuld af fordele

Mikrokløver skal ikke forveksles med den store bredbladede kløver, der af mange opfattes som ukrudt, når den gror i græsplæner. Mikrokløver er derimod en lille, nøjsom plante sprængfyldt af fordele. 

Spar gødningen

Mikrokløver er f.eks. i stand til at fange kvælstof fra luften (op til 120 kg/N/ha/år). Denne kvælstof bruges til at gøde det omkringliggende græs. Driftserfaringer viser, at en almindelig boldbane med mikrokløver kan nøjes med 2 kvælstoftildelinger á 25 kg kvælstof pr. ha i starten af vækstsæsonen. Herefter overtager mikrokløveren banens kvælstofforsyning. På denne måde spares årligt ca. 50 kg kvælstof pr. hektar. Derudover kommer en besparelse på selve gødningsudbringningen på op til 2.400 kr. pr. ha.

Fingre med mikrokløver, Mikrokløver, græsfrø, spar gødning, klimagevinst,

Klimagevinst

Klimagevinsten ved at bruge mikrokløver er også væsentlig. Den årlige besparelse på 50 kg kvælstof pr. ha svarer nemlig til 185 kg af drivhusgassen CO2. En kommune med f.eks. 100 boldbaner vil årligt kunne spare over 18 tons CO2.

Lukker af for ukrudt

Mikrokløver blander sig hurtigt med græsset og skaber et tæt græstæppe, hvor ukrudtet ikke får så nemt fat. Derfor er den god til udsåning på områder, hvor det er forbudt at bekæmpe ukrudt.

Samlet set er der en lang række fordele ved at bruge mikrokløver. Du kan få den i ren form til etablering i eksisterende græs eller i blandingen Masterline Micro, som er god til nysåning. Det er bedst at så mikrokløver i foråret og indtil 15. august. 

Med og uden Mikrokløver