Kvælstofscoatede græsfrø

Sikker og stærk etablering

ProNitro er kvalitetsgræsfrø, som er pakket ind i en skal af kvælstof. Kombinationen af frø og gødning giver en sikker og effektiv etablering af græsset. ProNitro er både arbejdsbesparende og økonomisk. Gødning direkte på frøet reducerer kvælstofudvaskning til miljøet med op til 50% og erstatter behovet for at give startgødning. Derfor sparer du både tid og penge, når du sår med ProNitro. ProNitro giver en stærkere, bedre og mere ensartet etablering med op til 34% flere planter og op til 30% længere rødder. Plænen bliver samtidig mere stresstolerant og slidstærk. Den øgede tæthed i græsset og efterlader mindre plads til ukrudt.

Få svar på de mest stillede spørgsmål omkring ProNitro® her.

En enestående løsning 

De kvælstofcoatede ProNitro græsfrø udnytter næringsstofferne optimalt i den helt tidlige etableringsfase. Kun de bedste græsfrø er udvalgt til at indgå i vores ProNitro-blandinger. ProNitro indeholder en kombination af både hurtigt- og langsomtvirkende kvælstof. ProNitro-frøene løber nemt gennem såmaskinen på grund af frøenes glatte overflade.

Se mere om ProNitro her:

ProNitro coatede frø - stærk etablering og rodudvikling

ProNitro erstatter behovet for traditionel startgødning. Fordi frøet er pakket ind i kvælstof, udnytter det næringsstofferne optimalt. Næringen bliver brugt der, hvor det er tiltænkt, og optages ikke af f.eks. ukrudt. Rødderne og kimplanterne gror hurtigt og bliver til stærke og livskraftige græsplanter.

ProNitros unikke sammensætning giver en stærkere etablering med op til 34% flere planter og 30% længere rødder. Det giver en sundere plæne med mindre ukrudt.

ProNitro er ideel til alle former for plæner. På sandede golf greens og fodboldbaner giver ProNitro en mere sikker etablering. Sportsbaner og plæner, som bliver tilsået med ProNitro, bliver hurtigere klar til brug og indeholder mindre enårig rapgræs.

Groundsman Karsten Paaske fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter har prøvet ProNitro. Læs her hvad han mener om det.