Roden til alt godt

- bedre, stærkere og grønnere græs

Klimaforandringer gør græspleje mere krævende. Vi har undersøgt forskellige græssorter for at se, hvilke der klarer sig bedst under svære forhold som f.eks. tørke, og hvilke der bruger næringsstofferne mest effektivt for at forbedre græsplantens styrke og sundhed. 

Hemmeligheden ligger i plantens rødder. Vores dybdegående kendskab til hvordan græsrødderne klarer sig, kan hjælpe dig i græsplejen på de grønne arealer. 

Igennem vores verdensomspændende forsknings- og forædlingsnetværk samt det helt særlige RadiMax rod-screeningsanlæg, har vi fået en unik indsigt i vores græssers rodsystem. Resultater viser, at sorter, der har dybtgående rødder og en stor rodmasse, er bedre til at klare ændrede miljø- og klimamæssige forhold som f.eks. tørke. Græssorter med et dybt rodnet har et stærkt fundament, og det giver flere spilletimer og et flottere græstæppe. Fotosyntesen i græsplanten gør, at græsset omdanner CO2, og i den proces laver den en forbedret kulstofbinding i jorden. Desuden giver de dig en økonomisk besparelse pga. mindre behov for vanding.

   

En dyb rodmasse betyder:

  • Bedre vækst under og efter tørke
  • Færre reparationer og flere spilletimer
  • Flottere græstæppe og mindre vedligehold
  • Mindre behov for vanding og gødning 

Kig efter blandinger med Fabian, Beudin og Armani.  Sorterne er "verified by RadiMax":

Det betyder, at de er testet tørketolerante pga. deres dybe og store rodmasse på RadiMax rod-screeningsanlægget. 

Om RadiMax  

Hurtig rodvækst er altid vigtigt, fordi det hjælper planten med at etablere sig hurtigere. Rodstrukturen er også meget vigtigt under tørke, hvor der stadig er vand i de dybere jordlag. 

Sammen med Københavns Universitet tester vi forskellige græssorters rodstruktur på verdens mest avancerede rod-screeningsanlæg, RadiMax. Her er det muligt at tage billeder af rødderne ned til 3 meters dybde, samtidig med at plantematerialet udsættes for tiltagende tørke over en fugtighedsgradient, der kan induceres i systemet. På denne måde kan vi screene rodsystemerne på de forskellige græssorter for at se, hvilke der klarer sig bedst under tørke.  

RadiMaxs rod-screeningsanlægget video
Et tværsnit af RadiMaxs rod-screeningsanlægget