Hvorfor efterså i vinterhalvåret?

Det danske vinterklima har ændret sig til det varmere, og boldspil mv. gennemføres efterhånden hele året rundt. For hele tiden at sikre at der er nye græsplanter på vej (også når der slides på græsset uden for vækstsæsonen), er det vigtigt, at du eftersår med græsfrø, der kan udfylde huller og slidte områder, så hurtigt som muligt, når betingelserne for spiring er til stede. På den måde får du hurtigst banen ”hel” igen efter vinteren slid. Jo tætter græs og jo mere vækst du har i græsset jo større slidstyrke!

Hvordan eftersår du i vinterhalvåret?

Eftersåning af græsaraler, boldbaner og teesteder mv. kan i princippet foregår 365 dage om året med den helt særlige Masterline 4-4-2 blanding. Skal du køre på arealet med en maskine, er det naturligvis vigtigt, at du ikke laver kørespor eller andre skader på arealet. Græsfrøene kan også håndsås eller sås med en lille græssåmaskine, som bare drysser frøene ud oven på jorden.

Brug f.eks. en lille, let gødningsspreder, når du eftersår i vinterhalvåret.

Kan eftersåning i vinterhalvåret gå galt?

Får vi en ekstrem vinter med f.eks meget milde temperaturer i januar-februar (f.eks. 9-10 *C om dagen) og græsfrøet spirer frem, så er græsset selvfølgelig mere sårbart, hvis der efterfølgende kommer en hård vinter med minus 10-15 *C om natten og tøvejr om dagen. Heldigvis er det ikke noget, vi ofte ser. Vi har sprøjtesået græsfrø i december, januar og februar i mere end  35 år, og det er meget sjældent, at græsfrøene er gået til, så en omsåning har været nødvendig.

Hvad skal der til for at græsfrø spirer?

Jordtemperaturen skal være på minimum 4-5 *C over 2-3 uger, der skal være tilpas fugtighed i jorden, således at frøene kan optage vand, samt tilstrækkeligt dagslys.  Er alle tre faktorer til stede i tilstrækkelige mængder, så begynder spiringen. Hvis temperaturer stiger yderligere lidt, så går det bare hurtigere med fremspiringen.

Hvor meget frø skal der udsås?

Du bør minimum udså 1 kg græsfrø pr. 100 m2.  Er græsset helt slidt væk, råder vi dig til at bruge en udsædsmængde på 3-5 kg pr. 100 m2, så banen hurtigt kan blive grønt igen.

Her er der brugt 3 kg græsfrø pr. 100 m2. 

Økonomi? 

Det koster fra ca. 0,35 kr. til 1,50 kr. pr. mi græsfrø at efterså. Hertil kommer din arbejdstid. 

 

Følg os på facebook og få tips, tricks og inspiration til anlæg og vedligehold af grønne områder: