Mod ukrudt, svampesygdomme og skadedyr 


Kom af med skadedyr og sygdomme i plænen med vores godkende plantebeskyttelsesmidler. 

Husk: Inden anvendelse af midlerne skal du altid sikre dig, at godkendelsen stadig er gældende. Det gør du på www.middeldatabasen.dk
 

Produktinformation og sikkerhedsdatablade:

Mod sneskimmel:

Produktinformation Sikkerhedsdatablad
Proline EC250  (til golfbaner, minor use) Proline EC250
Switch 62,5 WG (til golfbaner, minor use) Switch 62,5 WG

 

Mod tokimbladet ukrudt i græs:

Produktinformation Sikkerhedsdatablad
Hussar OD (til golfbaner, Off-label) Hussar OD
Express 50 SX (til golfbaner, Off-label) Express 50 SX
Primus (til golfbaner og rekreative græsarealer) Primus
Tomahawk Tomahawk

 

Mod ukrudt på udyrkede arealer:

Produktinformation Sikkerhedsdatablad
Roundup Bio Roundup Bio
Pistol Pistol

 

Vækstregulering:

Produktinformation Sikkerhedsdatablad
Clipless NT Clipless NT