Plejeprodukter

Mod tørkepletter

Afspændingsmidler forebygger at vækstlaget bliver vandskyende, og at der opstår tørkepletter. En ensartet opfugtning af rodzonen er forudsætningen for, at den tilførte gødning udnyttes optimalt på sandede vækstlag.

Uens opfugtning kan lede til "fingerflow", hvor vandet og næringen følger de samme smalle kanaler ned gennem jorden og dermed udvaskes til omgivelserne. Norske undersøgelser har desuden påvist, at udvaskningen af bestemte aktivstoffer fra plantebeskyttelsesmidler reduceres væsentligt ved regelmæssig brug af afspændingsmidler.

Ser græsset kedeligt ud?

Green Lawnger Pro HC er grøn farve til græs. Den frisker græsset op og er en stor hjælp i forbindelse med eksempelvis turneringer og TV-transmitterede kampe. Ved at bruge grøn farve kan der spares på gødningsforbruget, da det ikke er nødvendigt at gøde ekstra hårdt for at forbedre farven.

Plejeprodukter, plejeprodukter græs, græs, grøsfrø, dlf