Multigreen - Gød kun en gang

Multigreen - gød én gang i sæsonen

De sidste 4 år har anlægsgartner Jesper Bonde fra Bondes Have & Anlæg fyldt Multigreen i gødningssprederen i stedet for en almindelig plænegødning. 

Multigreen er en langtidsvirkende gødning, som virker i helt op til 6 måneder. Det betyder, at Jesper og hans mænd kun behøver at gøde græsplænerne hos hr. og fru. Jensen, boligselskaber og virksomheder én gang i sæsonen.

”Vi er nødt til at være konkurrencedygtige. Hvis vi skal gøde 3 gange i løbet af sæsonen, bliver det for dyrt for os”, fortæller Jesper. 

Allerede det første år Jesper Bonde brugte Multigreen oplevede han langtidseffekten af gødningen. En tør sommer blev efterfulgt af en meget våd august. Hvor den almindelige gødning ”dampede” af i løbet af 14 dage, så Jesper, hvordan Multigreenen holdt længere. Det var kvælstoffet, der blev frigivet langsomt og stimulerede væksten. ”Det virkede!”, siger Jesper. ”Og eftersommeren er jo typisk der, hvor vi skal ud at gøde igen, og det skulle vi jo så ikke gøre – det slap vi for”.

Multigreen gødningskorn

Multigreen gødningskorn.

Kornene i Multigreen er noget mindre. Det betyder, at de nemmere falder ned i bunden af græsplænen. Ud over at gødningen hurtigere er tilgængelig i jorden, betyder det også noget rent visuelt for specielt de private haveejere:

Vi har ikke oplevet nogen kunder, som har været kede af, at de har kunnet se kornene i græsplænen”, fortæller Jesper. ”Vi går i hvert fald ikke tilbage til den traditionelle gødning – vi fortsætter med Multigreen til den ikke bliver lavet længere”, slutter Jesper af.

 

Facts about this case
Kunde

Bondes Have & Anlæg

Projekt leveret

2011-

Fakta

Multigreen har en ekstra lang virkningstid - op til 6 måneder. Denne effekt opnås ved, at en del af kvælstoffet er coatet med en særlig polymer-baseret teknologi kaldet Multicote. Coatningen er en form for kapsel med huller i, der sørger for, at der i kolde perioder med ringe vækst og kvælstofoptagelse ikke frigives mere næring end nødvendigt. Når temperaturen og dermed græssets næringsbehov stiger, øges kvælstoffrigivelsen tilsvarende. Dette giver græsset en jævn vækst og mindsker risikoen for udvaskning.

View all facts