Mere vild natur i byerne med blomsterblandinger

Mere vild natur i byerne

Miljøministeriets mål om at bringe mere vild natur ind i byerne passer godt sammen med kommunernes målsætning om at nedsætte CO2 udledningen og skabe besparelser på de grønne områder. For Guldborgsund Kommune har etablering af blomsterblandinger på store arealer reduceret klipningen til én gang om året. Samtidig har kommunen øget biodiversiteten ved at skabe et bugnende spisekammer for bier og andre insekter. 

”Der skal mere vild natur i byerne.” Sådan lød ordene fra miljøminister Ida Auken i 2013. Hos Guldborgsund Kommune blev man enige om at løse opgaven ved at finde nogle store arealer, hvor der kunne sås blomster. Anlægsgartnertekniker Gitte Krogh fandt de ideelle områder i Nykøbing, Nysted, Nr. Alslev og Stubbekøbing. I alt er 27.000 m2 blevet tilsået med blomsterblandinger.

På udkig efter en succeshistorie 

”Det her skulle være en succeshistorie, så vi valgte at gå den sikre vej”, fortæller Gitte Krogh. Derfor blev blomsterblandingerne udvalgt i samråd med DLF's konsulent Søren Drejer Jensen. Efter Søren havde set på jordforholdene, anbefalede han 3 forskellige blandinger: Engblanding til lerjord, Vildeng og Eksklusiv staudeeng. Gitte fortæller: ”Det var vigtig for mig, at få afprøvet de 3 forskellige blandinger på hvert område. Jeg skulle vide, hvad der tog sig bedst ud på de forskellige arealer. Det betyder, at jeg nu har et sammenligningsgrundlag.”

Før i tiden blev de store arealer klippet hver 14. dag. Med omlægning til en vild blomstereng bliver det kun nødvendigt at klippe én gang årligt. Det giver en stor besparelse på vedligeholdelsesområdet.

Støtter biodiversiteten

En del af Ida Aukens plan med at få mere vild natur ind i byerne er at hjælpe de dyr, som kommer under pres, i takt med at byerne vokser. Bier og andre insekter er nogle af de dyr, som har svært ved at finde føde, når byerne vokser. Blomsterblandingerne bidrager derfor ikke kun med et smuk, blomstrende udseende. De bidrager også med nektar og pollen til de sultne insekter.

Område pløjes for at få mere vild natur i byerne

Ét af områderne pløjes op i efteråret.

Forandring er svær

Før blomsterblandingerne blev sået ud, blev områderne pløjet op. Det er meget svært at få blomsterblandinger til at etablere sig i eksisterende græsplæner, derfor var pløjning nødvendigt. At så vildt i byerne kan imidlertid afføde negative tilbagemeldinger fra borgerne, som undrer sig over, at etablerede arealer bliver lagt om. 

Derfor anbefaler Gitte, at man er god til at informere samt inddrage borgerne i arbejdet. Guldborgsund Kommune bruger derfor flittigt deres Facebook profil til at fortælle, hvad de arbejder med, hvorfor de gør det, og hvordan borgerne kan forvente, at det færdige resultat kommer til at se ud. 

Deler gerne erfaringer

Det undrer Gitte Krogh, at der ikke er andre kommuner, der har tilsået så store arealer med blomsterblandinger. ”Jeg var ikke klar over, at vi var dem, der kastede os ud i de største arealer. Det kom lidt bag på mig, at vi egentlig overhaler de andre kommuner indenom ”, siger hun og fortsætter: ”Vi skal alle nedsætte forbruget af CO2 og spare generelt, så det er vigtigt, at vi bruger hinanden. Andre kommuner er naturligvis meget velkomne til at komme til mig for at høre mine erfaringer”. 

Det her er kun begyndelsen…

Gitte lægger ikke skjul på, at hun er glad for projektet og ikke er bange for at forsøge sig med noget lignende i fremtiden: ”Jeg synes, at det har været et kanon godt samarbejde med DLF og Søren. Jeg har fået den rigtige ekspertise og hjælp til at kaste mig ud i det her”, siger Gitte Krogh og fortsætter: ”Jeg er også helt sikker på, at det ikke er sidste gang, at vi laver sådan noget. Det her er kun begyndelsen.”

Facts about this case
Kunde

Guldborgsund Kommune

Projekt leveret

2014

Fakta

Guldborgsund Kommune har sået 3 forskellige blomsterfrøsblandinger ud på i alt 27.000 m2. På den måde får de mere vild natur ind i byerne og nedbringer samtidig CO2 udledningen. 

View all facts