GrassLopata

ForageMax 40 Robust Rød

Slæt

Rødkløverblanding med Strandsvingel PLUS HIPAST

Unik kombination mellem holdbard og foderkvalitet

Beskrivelse

ForageMax 40 Robust Rød har en unik kombination af almindelig rajgræs, rød- og hvidkløver samt Strandsvingel PLUS HIPAST. Det er en blanding, der kombinerer holdbarhed og foderkvaliet ved 5 slæt årligt. Blandingen er primært til slæt, men kan også anvendes til afgræsning. 

Den egner sig til alle jordtyper, også humusjord og let sandjord, fordi den indeholder HIPAST, der ligesom strandsvingel har et robust og veludviklet rodsystem (Verified by RadiMax). Fordelen ved Strandsvingel PLUS sammenlignet med strandsvingel er en væsentlig bedre fordøjeligheden men samme vækst og holdbarhed. På vandlidende arealer må det forventes, at bestanden af kløver forsvinder med tiden.

Pakningsstørrelse: 10 kg

Frøandel af bælgplanter: 35%

 

Masterline
  • Til arealer i omdrift
  • Middeltidlig rødkløverblanding til slæt
  • Med strandsvingel PLUS HIPAST, rød- og hvidkløver
  • Udsædsmængde: 24-28 kg/ha i dæksæd, 29-34 kg/ha i renbestand