GrassLopata

LOFA

Festulolium

Festulolium

Udbytte som rajsvingel - kvalitet som rajgræs - Også egnet til afgræsning

Højt fordøjelig rajgræs PLUS

Lofa har som andre sorter af rajsvingel af rajgræstypen et højt udbytte, især i 2. og 3. brugsår. Derudover har Lofa vist sig at have næsten lige så god foderværdi som almindelig rajgræs.

Plads til kløver

Lofa er lidt mindre aggressiv overfor kløver end f.eks. Perun og Perseus. Det betyder - alt andet lige - at der kan opnås et lidt højere indhold af protein i Lofa + kløver.

Dyrenes favorit i Frankrig

I franske forsøg med afgræsning, hvor det nøjagtige indtag blev målt, åd dyrene (får) 12 % mere Lofa sammenlignet med en i øvrigt god sort af hybridrajgræs. I praksis rapporterer mælkeproducenter om en meget stor ædelyst, når dyrene går på Lofa. Analyser fra 38 landbrug viser da også højt indhold af sukker og lavt indhold af lignin samt en meget høj fordøjelighed.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Ground cover
Egnethed til afgræsning
Egnethed til blandinger
Tæthed
Fordøjelighed
  • Rajgræstype - som Perun
  • Højt udbytte
  • God holdbarhed
  • Høj foderoptagelse ved afgræsning

Tidlighedsgruppe: Middeltidlig