e
Published
29 .okt.2019

DLF har løsninger til den grønne dagsorden

DLF ser også gode forretningsmuligheder i klimadagsordenen

Truels Damsgaard, adm. direktør i DLF AmbA, ser gode forretningsmuligheder i klimadagsordenen for frøvirksomhedens grønne afgrøder.

"Klimaet står højt på politikernes og forbrugernes dagsorden og vores produkter kan bidrage til at sikre en mere miljø- og klimavenlig planteproduktion og spille ind på nogle af FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling,” siger Truels Damsgaard. 
Disse mål flugter meget tæt den strategi, som DLF i flere år har arbejdet ud fra i planteforædlingen:

  • Forøge udbyttet og dermed omdanne mere CO2 pr. arealenhed
  • Forbedre græssernes fordøjelighed for at mindske metanudledningen
  • Forbedre afgrødernes roddybde så der kan optages mere restkvælstof og bindes mere CO2 i jorden

”Vi vil senere på året komme med vores bud på konkrete koncepter, der kan bidrage til den grønne dagsorden, som fylder meget i Danmark, men som vi også ser får en stigende betydning i andre lande som eksempelvis New Zealand,” fortæller Damsgaard.
Afgrøder som græs, kløver og lucerne har en meget stærk miljøprofil, og de kan levere høje udbytter af biomasse og protein med en mere attraktiv miljøprofil end korn og majs. Forbrugerne presser på for at få flere grønne produkter og der kan DLF udnytte sine R&D kompetencer til at udvikle mere bæredygtige løsninger til føde og foder. Læs pressemeddelelsen her