e
Published
21 .nov.2018

Eftersåning på amerikansk

I sidste uge var vores amerikanske kollega Leah Brilman fra DLF Pickseed inviteret med som oplægsholder til DGA-ugen.

Danish Greenkeeper Association ønskede at høre Leah tale om eftersåning. Leah er professor i agronomi og plantegenetik og har de sidste 40 år beskæftiget sig med forædling af mange slags græsser, hovedsageligt græsser til plænebrug. Leahs kolossale viden bunder i hendes årelange forskning i græs - og plænegræs i særdeleshed.

Leah holdt et interessant oplæg, som fokuserede på fordelene ved struktureret eftersåning i stedet for at løse problemet, når det opstår. Her blev problematikken omkring den enårige rapgræs’ vækstbetingelser, aggressivitet og hvordan, man kan holde den fra livet ved at benytte sig af viden om dens vækstrytme, på meget dygtig vis belyst.

Leah talte også om det optimale såtidspunkt for de forskellige arter, hvis man skal sikre sig det bedst resultat med anstrengelserne. Bl.a. kiggede hun på hvene, hvor det er bedst at pumpe frøbanken midt sommer, da den her konkurrerer bedst med den enårige rapgræs. Leah berørte også de klimaforandringer, vi oplever i Danmark og andre dele af verden, samt hvorledes man bør forvalte græspleje fremover i den kontekst. I Amerika er man langt fremme med tørketolerante sorter, og dem vil der nok også være behov for i Danmark i de kommende år.

l den efterfølgende sponsorcafe havde greenkeeperne rig mulighed for at få en længere snak med Leah om netop deres egen bane. Mange benyttede sig af chancen og fik uddybet oplægget og svar på spørgsmål om græspleje på artsniveau. 

På turen gennem Danmark fik Leah desuden besøgt vores hovedkontor i Roskilde, hvor hun udvekslede erfaringer og ideer med vores internationale produktchefer. Hun fik set vores afdeling i Odense, hvor det danske salg er placeret med produktion og nye pakkeanlæg/-robot, ligesom hun også fik nørdet græs med vores forædlere på vores forædlingsstation i St. Heddinge på Stevns.

Er du interesseret i at høre mere om struktureret eftersåning, kan du kontakte produktchef Katja Lamborg på tlf.: 40160559.

Her ses DLF teamet, som var til DGA-ugen: fra højre produktchef Katja Lamborg, Leah Brilman, konsulent Per Knudsen og markedschef Karl Johan Hasselbalch.