e
Published
3 .dec.2019

Nye forsøg med sukkerroer til sæson 2020

2019-forsøgene med sukkerroer er nu klar og du kan se sortssammenligninger med Maribo-sorterne i den nye sortsbrochure, der blandt andet omfatter sorterne Davinci, Nelson, Twix og prøvesorten til 2020, Roxy

Når roedyrkerne skal vælge deres favoritter, bliver der naturligvis kigget på sorter, der giver et højt og stabilt udbytte i flere år. Men der kan også være andre hensyn at tilgodese. Nogle arealer er belastet af et stort tryk af roe-nematoder, og her vil en nematode-tolerant sort komme til sin ret. Frem for alt gælder det om at optimere sin bundlinje. Og her er der flere strenge at spille på, når du skal vælge din roesort.

  • En høj sukkerprocent giver sukkertillæg
  • En glat roe med en lille rodfure og dermed lavt jordvedhæng er nemmere at rense og giver en høj renhed. Det kvitterer sukkerfabrikken med i form af et tillæg. Hvis renhedsprocenten eksempelvis stiger fra 88 pct. til 90 pct., giver det en merindtjening på ca. 800 kr. pr. ha direkte på bundlinjen
  • Et stort bladdække dækker godt af for sent fremspiret ukrudt. Det giver renere marker og færre omkostninger til ukrudtsbekæmpelse samt mindre konkurrence fra ukrudtet
  • Lav tendens til stokløbning er vigtigt, for det betyder, at man kan så tidligt og udnytte en længere vækstsæson og dermed opnå et større udbyttepotentiale. Omkostningerne til at fjerne stokløbere kan hurtigt løbe op i 400-500 kr. pr. ha

Din DLF frøavlskonsulent er klar til at hjælpe dig med at finde roesorter med netop de egenskaber, du har brug for.

Du kan også læse mere om sorterne i brochuren og finde sortsinformationer på www.maribobeetshop.dk