e
Published
30 .okt.2018

Nye kilder til vækst i DLF

DLF styrkede i regnskabsåret 2017/18 forretningen med flere væksttiltag. Det største opkøb var porteføljeudvidelsen med sukkerroefrø, der er en strategisk milepæl for DLF-koncernen, og roefrøene har allerede leveret på både top- og bundlinje. Lige før regnskabsårets afslutning lykkedes det at få landet købet af La Crosse Seed, der er den største regionale frødistributør i det midtvestlige USA.

Den 1. oktober 2017 overtog DLF nøglerne til Syngentas sukkerroe-frøaktiviteter, som kemigiganten ønskede at skille sig af med. Sukkerroerne havde været igennem en turbulent tid, men med den nye ejer er der sket en succesfuld reorganisering med opbygningen af MariboHilleshög, der blev navnet på den nye forretningsenhed.

Administrerende direktør i DLF, Truels Damsgaard, glæder sig over en meget vellykket start for de 320 medarbejdere, der er involveret i sukkerroerne:
Vi har haft en stor ledelsesopgave med at få samlet trådene og få tilført retning, struktur og energi i sukkerroeforretningen. Alle har ydet en stor indsats, så vi efter den første sæson kan slå fast, at vi nu har et levedygtigt og stærkt forretningsområde og et team af dedikerede og dygtige medarbejdere, der bakker op om MariboHilleshög.

Inden DLF overtog roeaktiviteterne, lukkede Syngenta en frøfabrik i Frankrig, så derfor blev frøfabrikken i Holeby på Lolland gearet op, og den har leveret over dobbelt så mange pakker frø som i sidste sæson - og vel at mærke til tiden. Vi har fået nye sorter i markedet, der klarer sig rigtigt godt ude hos dyrkerne. Salget har levet op til vores forventninger i den første sæson, og vi ser frem til at udvikle forretningen.”

MariboHilleshög har 320 fuldtidsansatte i 17 lande og er aktiv på mere end 35 markeder. Frøet afsættes primært i Europa, Rusland. Mellemøsten, Nordafrika, Nordamerika, Kina og Japan.

Styrket aktivitet i Nordamerika
Et andet af årets højdepunkter var opkøbet af La Crosse Seed den 29. juni 2018, der har udviklet sig til at være den største regionale distributør af frø til foder, plæne og efterafgrøder i Midtve-sten. La Crosse Seed er hjemmehørende i Wisconsin, og omkring halvdelen af afsætningen sker til staterne Wisconsin, Minnesota og Michigan, oplyser Truels Damsgaard:

Nordamerika er verdens største markedsområde for kløver- og græsfrø, og vi har gennem de seneste fem år styrket vores markedsadgang ved at deltage dybere i distributionskæden. Købet af La Crosse Seed har befæstet vores position og tilfører et stærkt distributionsnet omkring Lake Michigan, der er centrum for den græs- og lucernebaserede mælkeproduktion i USA.

Du kan læse DLF's Forretningsrapport 2017/18 her eller ved at klikke på nedestående billede.