GrassLopata

Engblanding til lerjord

Udviklet i samarbejde med Danmarks Biavlerforening

Flerårige blomster til lerjord

God konkurrencekraft og arter med en høj pollen- og nektarproduktion. En stor del af arterne er vildtvoksende i Danmark. Der indgår enårige arter for en rig blomsting allerede første år. Derefter tager de flerårige arter over. Engblanding til lerjord anbefales af Danmarks Biavlerforening. 

Såtidspunkt:

Midt april-start juni og august-september.

Udsædsmængde:

2 kg pr. 1000 m2

For at lette udsåningen og opnå en mere præcis dosering kan frøene blandes med Rehofix majskolbegranulat.

Plantehøjde:

60-80 cm

Blomstring:

maj-oktober

Pleje:

Arealet må aldrig gødes. Skal klippes i ca. 10 cm højde én gang årligt efter afblomstring - dog senest d. 1. marts. Afklippet skal fjernes.

Indhold:

Flerårige: Hørblomst, Linum perenne; Forglemmigej, Myosotis alpestris; Hvid okseøje, Chrysanthemum leucanthemum; Fjernellike, Dianthus plumarius; Studenternellike, Dianthus barbatus; Akeleje, Aquilegia vulgaris; Alm. røllike, Achillea millefolium; Svaleurt, Chelidonium majus; Bibernelle, Sanguisorba officinalis; Moskus-katost, Malva moschata; Engnellikerod, Geum rivale; Blåhat, Knautia arvensis; Svaleurt, Chelidonium majus

Enårige: Morgenfrue, Calendula officinalis; Kornblomst, Centaurea cyanus; Kornvalmue, Papaver rhoeas; Klinte, Agrostemma githago; Brudeslør, Gysophila elegans; Hør, Linum grandiflorum rubrum; Judaspenge, Lunaria annua; Limurt, Silene; Ridderspore, Delphinum consolida; Skærmsløjfeblomst, Iberis umbellata; Alm. hjulkrone, Borago officinalis; 

Toårige: Alm. slangehoved, Echium vulgare; Gyldenlak, Cherianthus cheirii/allionii; Fingerbøl, Digitalis purpurea

Pakningsstr.: 1 kg

 

Bivenlig kommune? 

Alle kommuner, der etablerer mindst 1 ha bivenlige planer fra DLF, får et certifikat som et roll-up banner, som f.eks. kan stå i borgerservice. Du kan læse meget mere om initiativet her. 

Du kan også kontakte din konsulent for mere information. 

 

Jordbund og plejeforhold afgør hvilke arter, der kommer til udtryk i den endelige plantebestand.

Vi anbefaler ikke at blande blomsterfrø med græsfrø. Gør man det alligevel, er det vigtigt kun at bruge tuedannende græsser og at andelen af græsfrø aldrig overstiger 40%. Pryd- og natur-græsblanding er mest velegnet til det formål. Sås der blomsterfrø i et tyndt bevokset græsareal, anbefaler vi også at så Liden skjaller for at holde græsset i ave.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Enårig
Flerårig
Forårssåning
Efterårssåning
Lerjord
Sandjord
Højde
Biplante
  • Langvarig blomstringstid
  • Anbefales af Danmarks Biavlerforening
  • Høj pollen og nektarproduktion