GrassLopata

Engblanding til lerjord

Udviklet i samarbejde med Danmarks biavlerforening

Flerårige blomster til lerjord:

God konkurrencekraft også på lerjord. Primært arter med en høj pollen- og nektarproduktion. En stor del af arterne er vildtvoksende i Danmark. Der indgår enårige arter for en rig blomsting allerede år 1. Derefter tager de flerårige typer over. Jordbund og plejeforhold afgør hvilke arter, der kommer til udtryk i den endelige plantebestand. Engblanding til lerjord anbefales af Danmarks biavlerforening. 

Bivenlig kommune? 

Alle kommuner, der etablerer mindst 1 ha bivenlige planer fra DLF, får et certifikat i form af et roll-up banner, der f.eks. kan pryde indgangen til kommunens borgerservice eller lignende. Du kan læse meget mere om initiativet her. Du kan også kontakte din konsulent for mere information. 

Såning og pleje:

Såtidspunkt: Midt april-start juni og august-september.
Udsædsmængde 2 kg pr. 1000 m2.

Vi anbefaler at så blomsterfrø i ren form - det vil sige uden at blande det op med græsfrø. Hvis man alligevel vælger at blande med græsfrø, er det vigtigt kun at anvende tuedannende græsser, og at andelen af græsfrø aldrig overstiger 40%. Pryd- og natur-græsblanding er den mest velegnede græsfrøblanding til dette formål.

For at lette udsåningen og opnå en mere præcis dosering kan frøene blandes med Rehofix majskolbegranulat. Blandingen må aldrig gødes. Skal slås i ca 10 cm højde én gang årligt i slutningen af august. Afklippet skal fjernes.

Indhold: Dansk navn, Latinsk Navn

Flerårig hør, Linum perenne; Morgenfrue, Calendula officinalis; Kornblomst, Centaurea cyanus; Alm. slangehoved, Echium vulgare; Kornvalmue, Papaver rhoeas; Forglemmigej, Myosotis alpestris; Gyldenlak, Cherianthus cheirii og Cheiranthus allionii; Klinte, Agrostemma githago; Okseøje, Chrysanthemum leucanthemum; Studenternellike, Dianthus barbatus; Akeleje, Aquilegia vulgaris; Brudeslør, Gysophila elegans; Hørblomst, Linum annum; Judaspenge, Lunaria annua; Limurt, Silene pendula; Ridderspore, Delphinum consolida; Fingerbøl, Digitalis purpurea; Skærmsløjfeblomst, Iberis umbellata; Røllike, Achillea millefolium; Hjulkrone, Borago officinalis; Fjernellike, Dianthus plumarius; Bibernelle, Sanguisorba officinalis; Moskus-katost, Malva moschata; Svaleurt, Chelidonium majus; Eng-nellikerod, Geum rivale

Pakningsstr.: 1 kg

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Flerårig
Forårssåning
Efterårssåning
Lerjord
Sandjord
Højde
Biplante
  • God konkurrencekraft også på lerjord
  • Anbefales af Danmarks biavlerforening
  • Plantehøjde: 60-80 cm.
  • Flerårige og enårige blomster med god konkurrencekraft