GrassLopata

Masterline Green

Sund, skudtæt og tåler lav klippehøjde

Bred tilpasningsevne

Kombinationen af de sunde, nøjsomme og tørketålende rødsvingler og den almindelige hvene med den brede tilpasningsevne giver sikkerhed for et godt resultat på greens med forskellige vækstforhold.

Startgødning: Higreen 16-11-8 med 3,5 kg/100 m2. God kontakt mellem græsfrø og jord er vigtig for spiringen. Frøet placeres optimalt i ½ cm’s dybde. Fugtighed og varme kan sikres ved udlægning af stram fiberdug. Efter græsset er blevet ca. 20-25 mm højt, begynder man at klippe. Der kan klippes ned til 15-20 mm i starten. Klippefrekvens og klippehøjde justeres gradvist mod det ønskede niveau. Anbefalet klippehøjde: ned til ca. 4,5 mm. Årligt gødningsbehov (kg/100 m2): Kvælstof 0,80-1,30; Fosfor 0,08-0,20; Kalium 1,20-2,40. Til eftersåning anbefaler vi Masterline Green Eftersåning.

Vi lægger stor vægt på, at sorterne er testet under skandinaviske forhold - se www.scanturf.org. STRI, UK laver også et seriøst testarbejde af nye græssorter til greens.

Der tages forbehold for udsolgte varer - der kan forekomme ændringer i blandingssammensætningen.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Slidstyrke
Vinterstyrke
Nysåning
Eftersåning
Skudtæt/Finbladet
Tørketolerance
Udløbere
  • Rødsvingel – Alm. hvene blanding
  • Bred tilpasningsevne
  • Et populært valg til greens